برچسب: برون سپاری خدمات مشتریان

17 بهمن 1401

مدیریت تماس های تلفنی در مرکز تماس

بسیار ساده است که فناوری یا افراد را در چالش مدیریت تماس های تلفنی در مرکز تماس قرار دهید، اما مدیریت فرآیند برای ارائه نتایج

29 شهریور 1400

مهارت‌های کاربردی در برقراری ارتباط موثر با مشتری – بخش دوم

در پست قبلی به توضیح تعدادی از مهارت‌ها و تکنیک‌های مهم در برقراری ارتباط موثر با مشتری در  مرکزتماس یا یک شرکت پرداختیم. در این