تهران، خیابان مطهری خیابان کوه نور، بن بست هشتم، پلاک ۸، طبقه سوم

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

دسته:برندسازی

برندینگ و نقش کارکنان مرکز تماس در آن
مرکز تماس

نقش کارکنان مرکز تماس در برندینگ

برای یک برندسازی خوب باید بتوانید مشتریان وفاداری را پرورش داده و حفظ کنید. این رابطه، در نگاه اول، یک رابطه ساده است _یک برند خوب بسازید و دیگران آن را بخرند_ در قلب این رابطه، گروه دیگری از افراد، یعنی کارمندان و کارکنان شما قرار دارند. این کارکنان هستند

ادامه مطلب »