برچسب: برنامه وفاداری

26 خرداد 1400

باشگاه مشتری؛ ابزاری سودمند برای وفادارسازی مشتریان و افزایش فروش

ایجاد ارتباط بین مشتری و سازمان هنگام ارائه خدمات مشتری؛ در دهه اخیر از اهمیت بسیاری برای کسب‌وکارها برخوردار گشته است. در واقع افزایش کارآفرینی