برچسب: برقراری ارتباط تلفنی

30 آبان 1400

شرح وظایف و مسئولیت‌های کارکنان مرکز تماس

مرکز تماس از جمله مشاغلی است که با رشد سریع کسب‌وکارها گسترش بسیاری پیدا کرده است. امروزه اکثر کسب‌وکارها تماس‌های خدمات مشتریان یا فعالیت‌های قابل

29 مهر 1400

بهترین پشتیبانی از مشتریان ناراضی در مرکز تماس

این موضوع یک اتفاق طبیعی در حوزه فروش و پشتیبانی تلفنی است که مشتریان ناراضی و عصبانی با هدف‌گیری کارکنان و پشتیبانان مراکز تماس، ناامیدی