برچسب: برقراری ارتباط تلفنی

30 آبان 1400

شرح وظایف و مسئولیت‌های کارکنان مرکز تماس

مرکز تماس از جمله مشاغلی است که با رشد سریع کسب‌وکارها گسترش بسیاری پیدا کرده است. امروزه اکثر کسب‌وکارها تماس‌های خدمات مشتریان یا فعالیت‌های قابل

29 مهر 1400

چگونه مشتریان ناراضی را به هواداران برندتان تبدیل کنید!

این موضوع یک اتفاق طبیعی در حوزه فروش و پشتیبانی تلفنی است که مشتریان ناراضی و عصبانی با هدف‌گیری کارکنان و پشتیبانان مراکز تماس، ناامیدی