برچسب: انواع کمپین تبلیغاتی

08 مهر 1402

کمپین تبلیغاتی چیست؟

مدیریت کمپین های تبلیغاتی یک فرآیند چندگانه است که برای هدف‌گذاری، اجرا، پیگیری و ارزیابی تبلیغات برای رسیدن به اهداف تجاری انجام می‌شود. مدیریت کمپین