برچسب: انواع برون سپاری

24 بهمن 1400

برون سپاری و راه‌های مدیریت کارکنان برون سپاری

گاهی برای اداره کسب‌وکار خود ممکن است با منابع و زمان محدودی روبه‌رو شوید. در چنین شرایطی به‌ هیچ‌ عنوان نباید تمرکز شما از روی

23 بهمن 1399

برون سپاری چیست؟ (تعریف برون سپاری)

در طول سالیان متمادی نگاه‌های متفاوتی به  استراتژی «برون سپاری» گردیده است. برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها، برون سپاری به شرکت‌های دیگر را همچون ناجیِ کسب