برچسب: انقباض مرکز تماس

17 بهمن 1400

انقباض مرکز تماس، مشتریان شما را فراری می‌دهد

انقباض مرکز تماس یک برآورد از میزان توان نمایندگان مرکز برای رسیدگی به تماس‌هایی است که برقرار می‌شود. این میزان بر اساس مقاطع زمانی و