برچسب: انقباض مرکز تماس

17 بهمن 1400

انقباض مرکز تماس و راه های کاهش آن

انقباض مرکز تماس یک برآورد از میزان توان نمایندگان مرکز برای رسیدگی به تماس‌هایی است که برقرار می‌شود. این میزان بر اساس مقاطع زمانی و