تهران، خیابان مطهری خیابان کوه نور، بن بست هشتم، پلاک ۸، طبقه سوم

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

دسته:السنتر

چالش های برونسپاری کالسنتر
برون سپاری

برونسپاری کالسنتر چه چالش هایی دارد؟

مراکز خدمات مجازی و برون سپاری مرکز تماس در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. این امر نیاز به برخی از مسائل و مشکلات موجود مانند مکان مناسب برای ادامه فعالیت را به‌ خوبی رفع کرده‌ است. اما در مقابل این مراکز دارای چالش‌هایی مانند چالش‌های پیاده سازی CRM و …

ادامه مطلب »