برچسب: اصطلاحات کالسنترها

06 مهر 1400

اصطلاحات کاربردی که کارکنان مرکز تماس باید بدانند!

در هر مرکز پاسخگویی به تماس‌ها یا هر مرکز ارتباطی، شاخص‌های عملکردی و اصطلاحات مختلفی استفاده می‌شود که اگر در مراکز تماس یا مراکز ارتباطات