برچسب: اصطلاحات مرکز تماس

21 اسفند 1400

اصطلاحات کاربردی کالسنتر که باید بدانید – بخش دوم

در مقاله قبل تعدادی از اصطلاحات کاربردی مرکز تماس و کالسنتر را بیان کردیم و ذکر کردیم که ادامه آن را در مقاله دیگری در

11 اسفند 1400

اصطلاحات کاربردی مرکز تماس که باید بدانید – بخش اول

شاید به واسطه کار در مرکز تماس یا حتی برای برون سپاری خدمات کسب‌وکار خود با مراکز تماس همکاری کرده باشید. ممکن است گاهی اصطلاحاتی