برچسب: استرس در مرکز تماس

19 آذر 1400

نشانه های فرسودگی شغلی کارکنان مرکز تماس

مرکز تماس محیطی پرفشار و پر استرس است و از نمایندگان و کارشناس تماس این مراکز انتظار می‌رود که با مشتریان مختلف سروکار داشته باشند،

23 شهریور 1400

۹ راه کاهش استرس کارشناسان در مرکز تماس

همیشه در مراکز تماس و کالسنتر اهمیت به کارشناسان پاسخگو باید در اولویت باشد. چرا که کارشناس مرکز تماس در خط اول ارتباطی با مخاطبین