برچسب: استاندارد مرکز تماس

06 آبان 1400

دسته بندی استانداردها و kpi های مهم مرکز تماس (کال سنتر)- بخش دوم

همانطور که در پست قبلی اشاره کردیم، مهم‌ترین عامل وفاداری مشتریان هر کسب‌وکاری، توجه به رعایت kpi های مهم مرکز تماس در خدمات‌دهی به مشتریان

05 آبان 1400

دسته بندی استانداردها و kpiهای مهم مرکز تماس (کال سنتر)- بخش اول

خدمات‌رسانی مناسب به مشتری پایه و اساس اکثر کسب و کارها و بخش بزرگی است که مشتریان را وفادار نگه می‌دارد یا آن‌ها را به