برچسب: ارزش طول عمر مشتری

30 خرداد 1400

مارکتینگ رابطه‌مند (بازاریابی رابطه ای) چیست؟

بازاریابی رابطه ای یا مارکتینگ رابطه‌مند چیست؟ چه مزایایی برای کسب و کار شما و به‌طبع آن برای برندسازی دارد؟ چگونه ایجاد می‌شود؟ می‌توانید پاسخ

17 فروردین 1400

چگونه طول عمر مشتری/مشتریان را افزایش دهیم؟

ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری؛ از جمله مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت بازاریابی و تبلیغات برای بخش‌بندی