برچسب: ارزش طول عمر مشتری

30 خرداد 1400

بازاریابی رابطه ای چیست؟

بازاریابی رابطه ای یا مارکتینگ رابطه‌مند چیست؟ چه مزایایی برای کسب و کار شما و به‌طبع آن برای برندسازی دارد؟ چگونه ایجاد می‌شود؟ می‌توانید پاسخ

17 فروردین 1400

چگونه طول عمر مشتری را افزایش دهیم؟

ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری؛ از جمله مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت بازاریابی و تبلیغات برای بخش‌بندی