برچسب: ارتباطات بازاریابی

24 مهر 1402

ارتباطات بازاریابی چیست و چرا اهمیت دارد؟

ارتباطات بازاریابی، از جمله عوامل مهمی است که روابط معناداری را با مشتریان به‌وجود می‌آورد. این ارتباطات معنادار تأثیر طولانی‌مدت بر روابط تجارت با مشتریان