دسته: ارسال پیام صوتی

30 خرداد 1402

تماس تبلیغاتی با صدای ضبط شده

همه‌ی ما حداقل برای یک بار، تماسی داشتیم که پس از برقراری آن یک پیام صوتی از پیش تعریف شده پخش شود. معمولا رویکرد این

24 مرداد 1401

ویژگی و کاربرد پیام صوتی انبوه برای کسب و کارها

اگر کسب‌وکاری دارید که به ارتباط گسترده با مشتریان نیاز دارد، ویژگی و کاربرد ارسال پیام صوتی انبوه را فراموش نکنید. این روش ارتباط با