سایر خدمات همکال در حوزه BPO

سایر خدمات همکال (ورود داده و ...)

مرکز تماس همکال، غیر از خدمات کالسنتر و پشتیبانی تلفنی، تماس خروجی، بازاریابی و فروش تلفنی، پشتیبانی چتی، دفتر کار مجازی و منشی مجازی، خدمات دیگری نیز ارائه می‌دهد که در این ادامه توضیح داده می‌شود.

مرکز تماس همکال، غیر از خدمات کالسنتر و پشتیبانی تلفنی، تماس خروجی، بازاریابی و فروش تلفنی، پشتیبانی چتی، دفتر کار مجازی و منشی مجازی، خدمات دیگری نیز ارائه می‌دهد که در این ادامه توضیح داده می‌شود.

نظارت بر محتوای تولیدی توسط کاربران (UGC)
1

نظارت بر محتوای تولیدی توسط کاربران (UGC)

در سایت‌ها و پلتفرم‌های تولید محتوایی که کاربران می‌توانند در آن‌ها و از طریق آن‌ها محتواهای تولیدی خود را منتشر کنند، قواعد و قوانینی وضع می‌شود که کاربران بایستی با توجه به آن قواعد و قوانین، اقدام به فعالیت کنند و محتواهای مد نظر خود را منتشر نمایند. معمولا نظارت بر رعایت این قواعد و قوانین توسط کارشناسان انجام می‌شود. همکال، توانایی و آمادگی ارائه خدمت نظارت بر محتوای تولیدی توسط کاربران (UGC) پلتفرم‌ها را دارد.

2

تگ‌ (برچسب) زنی، تمیزسازی و ورود داده

همکال در زمینه‌های مربوط به ورود داده و اطلاعات، خدماتی را ارائه می‌دهد که در ادامه آمده است:

  • * برچسب (تگ) زدن به اطلاعات و داده‌ها
  • * تمیزسازی داده‌هایی که برای تمیزسازی آن‌ها حتما نیاز به فعالیت کارشناس است و از تکنیک‌های برنامه‌نویسی و فرمول‌نویسی نمی‌توان تمیزسازی را انجام داد.
  • * ورود داده‌ها و اطلاعات به سامانه‌ها و سیستم‌ها
تگ‌ (برچسب) زنی، تمیزسازی و ورود داده
و سایر خدمات حوزه BPO:
3

و سایر خدمات حوزه BPO:

همکال علاوه بر خدمات فوق، خدمات دیگری هم به کسب‌وکارها ارائه می‌کند که شامل موارد زیر است:

  • * کشف باگ
  • * نظارت از طریق دوربین‌های مدار بسته
  • * تحلیل بینش و نگرش مشتریان نسبت به کسب‌وکار و ...

تعرفه سایر خدمات

پس از تشریح خدمت مورد نیاز، همکال، تعرفه را محاسبه و ارائه می‌کند.