سایر خدمات همکال (ورود داده و ...)

سایر خدمات همکال (ورود داده و ...)

همکال، غیر از خدمات مرکز تماس و پشتیبانی، تماس خروجی، بازاریابی و فروش تلفنی، گفتگوی آنلاین و منشی مجازی، خدمات دیگری نیز ارائه می‌دهد که در این ادامه توضیح داده می‌شود.

همکال، غیر از خدمات مرکز تماس و پشتیبانی، تماس خروجی، بازاریابی و فروش تلفنی، گفتگوی آنلاین و منشی مجازی، خدمات دیگری نیز ارائه می‌دهد که در این ادامه توضیح داده می‌شود.

نظارت بر محتوای تولیدی توسط کاربران (UGC)
1

نظارت بر محتوای تولیدی توسط کاربران (UGC)

در سایت‌ها و پلتفرم‌های تولید محتوایی که کاربران می‌توانند در آن‌ها و از طریق آن‌ها محتواهای تولیدی خود را منتشر کنند، قواعد و قوانینی وضع می‌شود که کاربران بایستی با توجه به آن قواعد و قوانین، اقدام به فعالیت کنند و محتواهای مد نظر خود را منتشر نمایند. معمولا نظارت بر رعایت این قواعد و قوانین توسط کارشناسان انجام می‌شود. همکال، توانایی و آمادگی ارائه خدمت نظارت بر محتوای تولیدی توسط کاربران (UGC) پلتفرم‌ها را دارد.

2

تگ‌ (برچسب) زنی، تمیزسازی و ورود داده

همکال در زمینه‌های مربوط به ورود داده و اطلاعات، خدماتی را ارائه می‌دهد که در ادامه آمده است:

  • برچسب (تگ) زدن به اطلاعات و داده‌ها
  • تمیزسازی داده‌هایی که برای تمیزسازی آن‌ها حتما نیاز به فعالیت کارشناس است و از تکنیک‌های برنامه‌نویسی و فرمول‌نویسی نمی‌توان
  • ورود داده‌ها و اطلاعات به سامانه‌ها و سیستم‌ها
تگ‌ (برچسب) زنی، تمیزسازی و ورود داده
و همچنین:
3

و همچنین:

سایر خدمات همکال شامل موارد زیر است:

  • کشف باگ
  • پیاده‌سازی صوت
  • نظارت از طریق دوربین‌های مدار بسته
  • تحلیل بینش و نگرش مشتریان نسبت به کسب‌وکار و ...

تعرفه سایر خدمات

برای تعرفه سایر خدمات، با همکال تماس بگیرید و بعد از ارائه دقیق نیازمندی‌های خود به همکال، تعرفه خدمت مورد نظر خود را دریافت کنید. 

تماس با همکال

تعرفه سایر خدمات

برای تعرفه سایر خدمات، با همکال تماس بگیرید و بعد از ارائه دقیق نیازمندی‌های خود به همکال، تعرفه خدمت مورد نظر خود را دریافت کنید.

تماس با ما