ارسال پیام صوتی همکال

ارسال پیام صوتی همکال

کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی یک موضوع به تعداد زیادی از مخاطبان خود، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند؛ نظیر ارسال پیام از طریق پیامک، پیام رسان‌ها (همچون واتساپ و تلگرام)، ایمیل، تماس تلفنی و ... . یکی از این روش‌ها، ارسال پیام صوتی با تماس تلفنی انبوه است. همکال علاوه بر برقراری تماس تلفنی اطلاع رسانی، بازاریابی و ...، خدمت ارسال پیام صوتی به صورت تماس انبوه را نیز ارائه می‌کند؛ به این صورت که سامانه‌های همکال با شماره‌های مخاطبان شما تماس می‌گیرد و بعد از پاسخ مخاطبان شما، یک صوت از پیش ضبط‌شده‌ای برای آن‌ها پخش می‌شود. هدف از ارسال پیام صوتی می‌تواند اطلاع‌رسانی، تبلیغات، معرفی محصول و ... باشد.

کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی یک موضوع به تعداد زیادی از مخاطبان خود، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند؛ نظیر ارسال پیام از طریق پیامک، پیام رسان‌ها (واتساپ، تلگرام و ...)، ایمیل، تماس تلفنی و ... . یکی از این روش‌ها، ارسال پیام صوتی با تماس تلفنی انبوه است. همکال علاوه بر برقراری تماس تلفنی اطلاع رسانی، بازاریابی و ...، خدمت ارسال پیام صوتی به صورت تماس انبوه را نیز ارائه می‌کند؛ به این صورت که سامانه‌های همکال با شماره‌های مخاطبان شما تماس می‌گیرد و بعد از پاسخ مخاطبان شما، یک صوت از پیش ضبط‌شده‌ای برای آن‌ها پخش می‌شود. محتوای این صوت‌ها می‌تواند اطلاع‌رسانی، تبلیغات، معرفی محصول و ... باشد.

مزیت‌های پیام‌های صوتی انبوه

مزیت‌های پیام‌های صوتی انبوه

  • - هزینه پایین در مقایسه با سایر روش‌ها
    - تسریع در بدست آوردن سرنخ‌های فروش
    - بازخورد مناسب‌تر نسبت به ارسال پیام‌های متنی
    - امکان برقراری تماس مجدد با شماره‌های بی‌پاسخ
    - امکان برقراری تماس با چندین شماره به صورت همزمان

چند نکته مهم برای ارائه این خدمت
چند نکته مهم برای ارائه این خدمت

مراحل دریافت خدمت ارسال پیام‌های صوتی

مراحل دریافت خدمت ارسال پیام‌های صوتی

اعلام دقیق نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعات تعداد شماره‌ها و سایر اطلاعات مورد نیاز

اعلام روزها و ساعات ارسال پیام‌های صوتی

ارائه تعرفه دقیق در صورت نیازمندی خاص کارفرما (در صورت نیاز)، انعقاد قرارداد و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

ارائه صوت ضبط شده به همکال (در صورت نیاز همکال نیز می‌تواند این صوت را برای شما تهیه کند.)

اجرای پروژه توسط همکال و ارائه گزارش تماس به کارفرما

تعرفه ارسال پیام صوتی

تعرفه به ازای ارسال هر پالس صوت (یعنی تا 30 ثانیه صوت ضبط شده) به هر مخاطب، 1100 ریال است.

برای دریافت این خدمت می‌توانید با همکال تماس بگیرید.